INTERIM MANAGEMENT

Executives nätverk är helt klart en av våra största tillgångar. Vid behov av interima tillsättningar är nätverk, kompetens, relationer samt förmågan att snabbt kunna sätta sig in i uppdragsgivarens behov de viktigaste delarna. Vi validerar den kompetens som ni behöver för att kunna lösa det behov som uppstått. Med den kompetens som finns inom Executive är vi ett tryggt val vid interima behov.

Business Partners i arbetslivet

BEHOVSANALYS

Kund har behov av interim för en specifik befattning och kortare, eller längre tid. Kompetensprofilens fastställs genom intervjuer med de närmst samverkande funktionerna internt.

SEARCH

Executive har som ambition att, utifrån överenskommen profil, lämna förslag på minst 2 matchande kandidater. Dessa är kända inom Executives nätverk och har även genomgått assessment.

Affärsmöte
 
Moving People

VAL AV KANDIDAT

Uppdragsgivaren går igenom våra föreslagna kandidater och träffar dessa för en eller flera intervjuer. Om uppdragsgivaren så önskar så medverkar Executives konsult i intervjuarbetet. Efter utvärdering så väljs den mest lämpade kandidaten ut för uppstart.

AVTAL & UPPFÖLJNING

Interimsavtalet präglas av uppdragets karaktär och varierar därmed utifrån vad som passar er bäst.
Executive följer upp löpande med såväl kandidat som uppdragsgivare så att respektive förväntningar infrias.

Business Handshake
 

KONTAKTA OSS

Götgatan 30, Stockholm Sverige

08-123 45 67

Tack för ditt meddelande!